Imam Syafii Pejuang Kebenaran

Imam Syafii Pejuang Kebenaran

Kode buku 0082040240
ISBN 9786027031937
Penulis ABDUL LATIF TALIB
Halaman 304


Tentang Buku:
Namanya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin Sa’ib bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Ayahnya berasal dari keturunan Quraisy yaitu dari Bani Muthalib.

Imam Syafi’i dilahirkan di kota Gaza, Palestina pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Ada yang mengatakan pada malam beliau dilahirkan, Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Khalifah Islam pada masa itu ialah Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur dari Bani Abbasiyyah

Imam Syafi’i dibesarkan dalam keadaan serba kekurangan. Sejak kecil beliau sudah mempelajari Al-Qur’an. Pada umur sembilan tahun beliau telah hafal Al-Qur’an. Pada umur sepuluh tahun beliau telah hafal dan memahami kitab Al-Muwatha’ yang ditulis oleh Imam Malik. Beliau memiliki suara yang merdu, pandai bersyair dan bersajak. Ketika berusia lima belas tahun, beliau juga sudah mengajar dan menjadi penceramah di Masjid Al-Haram. Karena kegigihan dan kepandaiannya yang luar biasa, beliau mendapat sanjungan masyarakat.

Novel ini menceritakan kisah hidup Imam Syafi’i: suka, duka, pahit, dan manis perjuangannya dalam menegakkan kebenaran.

Keunggulan Produk:

  1. Buku ini ditulis oleh penulis best-seller Malaysia
  2. Isi dalam buku ini menarik, karena di dalamnya membahas kisah hidup salah satu Imam mazhab yang sangat terkenal.
  3. Isi buku ini sangat mendidik karena berkaitan dengan sejarah perkembangan agama Islam.

Penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *