Mendadak Guru


Post Views: 14 Sejak jauh hari, al-Gazali berkata, “kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani yang senantiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya.” Bohong rasanya jika tak ada satu orang pun tak pusing ketiban wabah corona. Siapa pun Anda, pekerja kantoran, pedagang, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, (apalagi) guru.

Teladan Shafiyyah binti Huyai binti Akhtab


Post Views: 21 Nama lengkap Shafiyyah adalah Shafiyyah binti Huyai binti Akhtab bin Sa’aih bin Taghlab bin Amir bin ‘Ubaid bin Ka’ab bin Khazraj bin Hubaib bin Nadhir. Ayahnya, Huyai bin Akhtab adalah pemimpin Bani Nadhir. Dia termasuk keturunan Nabi Harun AS. Tidak diketahui secara pasti kapan Shafiyyah dilahirkan. Shafiyyah tumbuh dan berkembang di Khazraj.

Teladan Juwairiyah binti Al-Harits


Post Views: 7 Juwairiyah binti Harits bin Abi Dhirar bin Hubaib bin Aidz bin Malik bin Judzaimah bin Mushthaliq bin Khuza’ah  dilahirkan empat belas tahun sebelum hijrah. Dia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsawan yang penuh dengan kemewahan. Juwairiyah adalah seorang putri pemimpin dan pemuka Bani Mushthaliq yang bernama Al-Harits bin Abi Dhirar yang sangat

Pengumuman Pemenang Lomba Musabawah Tilawatil Qur’an


Post Views: 14 Assalamu’alaykum WR. WB. Setelah sekian bulan berkompetisi akhirnya sampai juga kita pada PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN TINGKAT SD/MI. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti event lomba ini. Sebagai informasi, lomba ini diikuti oleh total 306 peserta siswa SD/MI dari berbagai daerah. Dari sekian banyak peserta

Pengumuman Pemenang Lomba Menulis Puisi Islami


Post Views: 18 Assalamu’alaykum WR. WB. Setelah sekian bulan berkompetisi akhirnya sampai juga kita pada PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA MENULIS PUISI ISLAMI. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti event lomba ini. Sebagai informasi, lomba ini diikuti oleh 523 peserta dari berbagai dareah dan latar belakang. Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang.

Buku


Post Views: 40  “Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya, maka pastilah bangsa itu akan musnah.” – Milan Kundera Sudah sejak lama umat manusia selalu berkeinginan untuk mendapatkan dan juga menyebarkan informasi atau pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain. Sayangnya, keinginan itu belum dapat dibarengi dengan teknologi yang canggih sehingga biasanya, informasi hanya dapat

Kopi


Post Views: 28 “Tidak ada yang begitu amat mengena di hati selain rasa manis yang muncul dari isak tangis bersama.” –Rousseau. Kawan, izinkan saya bicara sedikit perihal kopi. Tentu bukan dalam perspektif ahli apalagi seorang sufi. Ini murni dari seorang penikmat kopi. Tidak lebih. Bicara kopi, tentu kita akan banyak menemukan seabrek informasi di alam daring,

Karakteristik Ajaran Tasawuf


Post Views: 57 Seorang sufi pastilah seorang zahid, tapi belum tentu seorang yang zahid itu adalah sufi. Seorang salik (pejalan spiritual) jika ia ingin belajar tasawuf maka ia harus dibawah bimbingan seorang mursyid yang nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Di tangan mursyid inilah salik diajarkan cara berdzikir, menyucikan jiwa, dan latihan-latihan spiritual yang sulit

Tokoh-tokoh Sufi


Post Views: 53 Tokoh-tokoh sufi dari zaman setelah wafatnya Nabi SAW cukup banyak. Pada masa sahabat, sederetan nama menjadi rujukan ahli tasawuf seperti Abu Bakar As-Shidiq, (573-634 M), Ali bin Abi Thalib (599-661 M), Salman Al Farisi (w. 656), Abu Dzar Al Ghifari (652 M), dan Miqdad bin Al Aswad, dengan Ali RA sebagai tokoh

Ramadhan Kesunyian


Post Views: 135 Ramadhan 1441 H dirayakan dalam kesunyian Masjid dan surau tertutup rapi Tak ada insan yang menepi Hanya penjaga masjid yang setia menemani Semua insan berkhalwat Di rumah sendiri Mengeratkan ikatan yang retak Memperbaiki ibadah yang terkoyak Ramadhan mengajarkan kesederhanaan Semua sama beribadah di rumah Kesombongan sirna Berganti kerendahan semata Ibadah dalam kesunyian