Teladan Ummu Aiman Barakah binti Tsa’labah


Post Views: 0 Nama asli Ummu Aiman adalah Barakah binti Tsala’bah bin Amr bin Hishn bin Malik bin Salman bin Amr bin Nu’man. Dia merupakan hamba sahaya  milik Abdullah dan pengasuh Rasulullah SAW. Ummu Aiman memelihara Rasulullah SAW setelah ibunda beliau – Aminah – meninggal dunia. Pada saat itu, Rasulullah SAW berada di bawah asuhan

Teladan Arwa’ binti Abdul Muththalib


Post Views: 0 Arwa’ binti Abdul Muththalib adalah bibi Rasulullah SAW. Dia adalah putri Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Dia termasuk orang yang masuk Islam di Makkah dan ikut hijrah ke Madinah. Sebelum masuk Islam, dia merupakan salah satu orang yang mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Arwa’ pernah menikah dengan Umar bin Wahab bin Abdul

Teladan Ruqayyah binti Muhammad SAW


Post Views: 0 Ruqayyah dilahirkan sekitar 20 tahun sebelum Hijriah. Ia adalah putri kedua Rasulullah SAW dan Khadijah Al-Kubra. Ruqayyah lahir setelah kakaknya Zainab. Tidak lama kelahiran Ruqayyah, lahirlah Ummu Kultsum. Ummu Kultsum selalu bersama Ruqayyah setelah Zainab menikah. Ketika Ruqayyah dan Ummu Kultsum menginjak usia dewasa, datanglah Abu Lahab melamar mereka berdua untuk kedua

Mendadak Guru


Post Views: 0 Sejak jauh hari, al-Gazali berkata, “kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani yang senantiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya.” Bohong rasanya jika tak ada satu orang pun tak pusing ketiban wabah corona. Siapa pun Anda, pekerja kantoran, pedagang, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, (apalagi) guru.

Teladan Shafiyyah binti Huyai binti Akhtab


Post Views: 0 Nama lengkap Shafiyyah adalah Shafiyyah binti Huyai binti Akhtab bin Sa’aih bin Taghlab bin Amir bin ‘Ubaid bin Ka’ab bin Khazraj bin Hubaib bin Nadhir. Ayahnya, Huyai bin Akhtab adalah pemimpin Bani Nadhir. Dia termasuk keturunan Nabi Harun AS. Tidak diketahui secara pasti kapan Shafiyyah dilahirkan. Shafiyyah tumbuh dan berkembang di Khazraj.

Teladan Juwairiyah binti Al-Harits


Post Views: 0 Juwairiyah binti Harits bin Abi Dhirar bin Hubaib bin Aidz bin Malik bin Judzaimah bin Mushthaliq bin Khuza’ah  dilahirkan empat belas tahun sebelum hijrah. Dia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsawan yang penuh dengan kemewahan. Juwairiyah adalah seorang putri pemimpin dan pemuka Bani Mushthaliq yang bernama Al-Harits bin Abi Dhirar yang sangat

Pengumuman Pemenang Lomba Musabawah Tilawatil Qur’an


Post Views: 0 Assalamu’alaykum WR. WB. Setelah sekian bulan berkompetisi akhirnya sampai juga kita pada PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN TINGKAT SD/MI. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti event lomba ini. Sebagai informasi, lomba ini diikuti oleh total 306 peserta siswa SD/MI dari berbagai daerah. Dari sekian banyak peserta

Pengumuman Pemenang Lomba Menulis Puisi Islami


Post Views: 0 Assalamu’alaykum WR. WB. Setelah sekian bulan berkompetisi akhirnya sampai juga kita pada PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA MENULIS PUISI ISLAMI. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti event lomba ini. Sebagai informasi, lomba ini diikuti oleh 523 peserta dari berbagai dareah dan latar belakang. Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang.

Buku


Post Views: 0  “Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya, maka pastilah bangsa itu akan musnah.” – Milan Kundera Sudah sejak lama umat manusia selalu berkeinginan untuk mendapatkan dan juga menyebarkan informasi atau pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain. Sayangnya, keinginan itu belum dapat dibarengi dengan teknologi yang canggih sehingga biasanya, informasi hanya dapat

Kopi


Post Views: 0 “Tidak ada yang begitu amat mengena di hati selain rasa manis yang muncul dari isak tangis bersama.” –Rousseau. Kawan, izinkan saya bicara sedikit perihal kopi. Tentu bukan dalam perspektif ahli apalagi seorang sufi. Ini murni dari seorang penikmat kopi. Tidak lebih. Bicara kopi, tentu kita akan banyak menemukan seabrek informasi di alam daring,