Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah

Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah

Kode buku 8082070060
ISBN 9786020935041
Penulis SEKRETARIAT MUI PUSAT
Halaman 312


Tentang Buku:
Himpunan Fatwa MUI bidang Ibadah khusus memuat fatwa-fatwa yang terkait dengan permasalahan-permasalahan peribadatan umat Islam Indonesia, yang mana fatwa-fatwa tersebut ditetapkan sejak MUI berdiri tahun 1975 hingga sekarang. Buku ini disusun untuk menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengetahui perjalanan penafsiran dan keputusan hukum agama Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Buku ini memiliki posisi strategis sebagai sumber rujukan dalam memutuskan persoalan ibadah sesuai dengan pedoman yang telah ada sebelumnya (Al-Qur’an, Al-Hadits, juga Ijma’ Ulama).

Buku ini layak dimiliki oleh setiap Muslim, para ulama, para tokoh masyarakat, serta para akademisi karena dapat dijadikan objek kajian hukum dan perbandingan, demi melahirkan kebijakan publik yang berkeadilan, khususnya dalam bidang Ibadah di Indonesia.

Beberapa fatwa kandungan buku ini, di antaranya:

  • Shalat Jumat bagi Musafir di Kapal
  • Pil Anti Haid
  • Haji bagi Narapidana
  • Penentuan Idul Fitri dan Idul Adha
  • Hukum Zakat atas Harta Haram

Penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *