Panduan Hafalan Juz ‘Amma, Doa-Doa, dan Zikir untuk Pelajar dan Umum

Panduan Hafalan Juz ‘Amma, Doa-Doa, dan Zikir untuk Pelajar dan Umum

Kode buku 808-207-035-0
ISBN 978-6020-935-68-3
Penulis Muhammad Farhan, S.Ag.
Halaman 168


Tentang Buku:
Panduan Hafalan Juz ‘Amma, Doa-Doa, dan Zikir untuk Pelajar dan Umum ini berisi kumpulan ayat-ayat pilihan, Juz ‘Amma, doa-doa, dan zikir beserta terjemahnya. Melalui buku ini diharapkan para pelajar dapat lebih cepat dalam menghafal, mengerti, dan memahami makna yang terkandung dalam kalimat hafalannya.

Keunggulan Produk:

  1. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan khususnya pelajar.
  2. Buku ini memuat Juz ‘Amma, doa-doa, dan zikir beserta terjemahnya yang disusun secara kategoris sehingga
    pelajar mudah mencari dan mengerti makna yang terkandung dalam setiap ayat.
  3. Buku ini sangat direkomendasikan untuk dijadikan referensi dan rujukan bagi pelajar SD/SDIT/MI.

Andriansyah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *